U bevindt zich hier: HomePresentatiesPresentatiesVogels van de IJsseldelta

Vogels van de IJsseldelta

 

                                              

VOGELS VAN DE IJSSELDELTA         DIGITAAL


Deze presentatie gaat over het gebied langs de IJssel, tussen Zwolle en het punt waar de IJssel in het Ketelmeer uitmondt.

VOGELS VAN DE IJSSELDELTA-500.jpg
Volgens velen is de IJssel de mooiste (grote) rivier van ons land. Aan bod komen niet alleen de vele soorten vogels die kenmerkend zijn voor deze streek maar ook de verscheidenheid aan landschappen. Het platteland met zijn oude rijen knotbomen en de steeds interessanter wordende uiterwaarden, als gevolg van alle natuurontwikkelingsprojecten (zoals de Vreugderijkerwaard) en een verbeterende waterkwaliteit. Door de laatste factor zien we ook weer bloemen als Dotter , Echte Koekoeksbloem en Zwanebloem.

De vogelwereld is uitermate divers: van Steenuil tot Kwartelkoning en van Putter tot Roerdomp.

Vele, soms zeldzame soorten en hun biotopen worden in beeld gebracht. In Nederland moet regelmatig de natuur een handje geholpen worden. In de regio van de IJsseldelta loopt al enkele jaren een beschermingsplan voor de Steenuil. Dat houdt o.a. ook in: biotoopverbetering door het knotten van bomen en het aanplanten van nieuwe stekken. Iets van dit beschermingswerk, zoals foto's van onderzoek onder jonge Steenuilen, wordt in deze lezing getoond.

Tot slot: De beelden laten de 4 seizoenen van het jaar zien.